top of page

Forretningsadvokat i Oslo

Visjon og forretningsidé

Jeg startet egen forretningsadvokatpraksis i 2008, etter 12 år i større firmaer. Forretningsidéen var og er å yte næringslivet forretingsadvokattjenester av samme høye kvalitet som hos de store advokatfirmaene, men med bedre service enn de store kan tilby. Arbeidet skal ikke settes videre til fullmektiger og klientene skal dermed ikke belastes med opplæringskostnader. Tjenestene bygger på kommersiell forståelse for kundens behov.

Min visjon er å holde høyest mulig kundetilfredshet gjennom at mine kunder skal nå sine forretningsmessige mål. Kjerneklientene er små og mellomstore bedrifter.

Jeg legger vekt på høy tilgjengelighet og minimal responstid. For å spare kostnader til søk etter relevante dommer og andre rettskilder får jeg hjelp av noen dyktige jusstudenter som arbeider etter tilkalling. For øvrig gjør jeg arbeidet selv.

Jeg har lang erfaring på en rekke områder innen forretningsjussen og arbeider i dag særlig med:

  • Selskapsrett, emisjoner, uttreden, fusjoner og fisjoner, aksjonæravtaler, kjøp og salg av selskaper,

  • Kontraktsforhandlinger og å utforme gode avtaler hvor alle viktige spørsmål er fanget opp og regulert best mulig for klienten

  • Tvisteløsning

Pris

Salæret er i utgangspunktet kr 3 600 eks mva per time, men jeg tilbyr fastpriser for nærmere definerte oppdrag.

IMG_7386_Øyvind-2.jpg

Jeg har lang erfaring på en rekke områder innen forretningsjussen og arbeider i dag særlig med:

  • Selskapsrett, emisjoner, uttreden, fusjoner og fisjoner, aksjonæravtaler, kjøp og salg av selskaper,
     

  • Kontraktsforhandlinger og å utforme gode avtaler hvor alle viktige spørsmål er fanget opp og regulert best mulig for klienten
     

  • Tvisteløsning

bottom of page