Skatt og avgift

Jeg har 24 års erfaring med å hensynta skatteoptimalisering i mine transaksjoner.

Jeg er erfaren med å finne den skatte- og avgiftsmessige beste strukturen og beste fremgangsmåten for alle de vanlige typene transaksjoner og problemstillinger. Jeg rådfører meg likevel med eksterne skattespesialister og avgiftsspesialister etter behov.

Kjernekompetanse

  •  Beskatning ved transaksjoner
  •  Selskapsbeskatning
  •  Beskatning av aksjonær/ansatt
  •  Incentivordninger