Prosessbistand

Jeg har som mål å skrive avtaler som minimerer faren for at klienten må bruke verdifullt fokus på tvister. Jeg utformer avtaler slik at klienten skal ha så gode kort som mulig på hånden i tilfelle klientens samarbeid med sin kontraktsmotpart går i stå. Dersom klientens interesser er tjent med å ta en sak til retten, er jeg motivert for å mitt ytterste for at klienten skal få sin rett.

Kjernekompetanse

  •  Prosedyre
  •  Grundig etterforskning av det avgjørende faktum
  •  Utenrettslige forhandlinger

oyvind_krageru_1