Kontraktsrett

Jeg har 24 års erfaring med arbeid innen norsk og internasjonal kontraktsrett for klienter innen en rekke bransjer. Jeg kjenner jussen rundt de vanlige avtaletypene og har erfaring i forhandlinger om og utforming av avtaler på norsk og engelsk og tolkning og vurdering av avtaler.

Dette gjelder blant annet samarbeidsavtaler, aksjonæravtaler, kjøpsavtaler, leieavtaler, låneavtaler, agent- og forhandleravtaler, franchiseavtaler, lisensavtaler etc. For å gi best mulig bistand legger jeg stor vekt på å sette meg inn i klientenes virksomhet, slik at løsningene ikke bare er juridisk holdbare men også kommersielt optimale for klientene.

I arbeidet med avtalene hensyntar jeg også andre rettsområder og spørsmål som henger sammen med avtaleforholdet.

tinghuset_vegg