Insolvens og restrukturering

Jeg har erfaring med å få på plass gjeldssanering av større og mindre bedrifter. Gjennom forhandling kommer jeg frem til et realistisk grunnlag for videre drift. Jeg bistår også kreditorgrupper.

Kjernekompetanse

  •  Forhandlinger med kreditorer
  •  Utkjøp fra konkursbo