Tjenester og kompetanse

Som et lite firma benytter vi etter behov vårt nettverk av eksterne spesialister for kvalitetssikring eller for mer utstrakt samarbeid på tverrfaglige oppdrag.