Priser

Salæret er i utgangspunktet kr 3 000 eks mva pr time jeg bruker. Jeg legger også vekt på faktorer som resultatene som oppnås, sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder og eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget.

Betalingsdetaljer

Driftskonto (for fakturerte beløp):
9590 33 85 600 (IBAN NO6295903385600, S.W.I.F.T Address: ESSENO22)

Klientkonto:
9590 33 87 700 (IBAN NO1095903387700, S.W.I.F.T Address: ESSENO22)