Kvalitet og etikk

Mine tjenester er utpreget målrettede. Jeg sørger derfor for å forstå klientenes forretningsmessige forhold og interesser. En høy etisk standard er også en bærebjelke for min virksomhet. Jeg legger stor vekt på å være klientenes profesjonelle samarbeidspartner og å yte uavhengig rådgivning på det høyeste faglige og etiske nivå.

lover