Traineer

Jeg har til enhver tid noen traineer som arbeider etter tilkalling med rettskildesøk og utredning. Godt kvalifiserte jusstudenter er velkomne til å søke tidsubestemt tilkallingsstilling.

Send meg en e-post til ok@kragerudco.no så tar jeg kontakt med deg.