CV

Øyvind Kaul Kragerud
E-post: ok@kragerudco.no
Født: 1971

Erfaring:

Kragerud har 24 års erfaring innen transaksjoner/corporate og relatert forretningsjuss. Han har spesielt arbeidet med kjøp og salg av selskaper og virksomheter, emisjoner, omorganisering, finansiering og strategisk rådgivning innenfor et bredt felt av virksomhetsområder, blant annet:

 •  Private equity oppkjøp og salg etc
 •  Fusjoner, fisjoner, etablering, avvikling
 •  Reorganisering og refinansiering av norske og multinasjonale virksomheter
 •  Gjeldsforhandlinger
 •  Finansiering
 •  Eiendomstransaksjoner
 •  Forhandlinger og tvisteløsning vedrørende særlig erstatning, forkjøpsrettutøvelse, mangelfull selskapsledelse etc

Utdannelse:

 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1995

Språk:

 • Engelsk og tysk

Bakgrunn:

 • Konsulent i Justisdepartementet (1996)
 • Advokatfullmektig i Gram, Hambro & Garman (1996-1997)
 • Advokatfullmektig i Thommessen Krefting Greve Lund (1997-2002, advokat fra 1998)
 • Fast advokat/senioradvokat i Haavind Vislie (2002-2008)
 • Advokat i Advokatfirmaet Kragerud & Co AS (2008-)