Visjon og forretningsidé

Jeg startet egen forretningsadvokatpraksis i 2008, etter 12 år i større firmaer.

Forretningsidéen var og er å yte næringslivet forretingsadvokattjenester av samme høye kvalitet som hos de store advokatfirmaene, men med bedre service enn de store kan tilby. Arbeidet skal ikke settes videre til fullmektiger og klientene skal dermed ikke belastes med opplæringskostnader.

Tjenestene bygger på kommersiell forståelse for kundens behov.

Min visjon er å holde høyest mulig kundetilfredshet gjennom at mine kunder skal nå sine forretningsmessige mål.

Kjerneklientene er små og mellomstore bedrifter.

Jeg legger vekt på høy tilgjengelighet og minimal responstid.

For å spare kostnader til søk etter relevante dommer og andre rettskilder får jeg hjelp av noen dyktige jusstudenter som arbeider etter tilkalling. For øvrig gjør jeg arbeidet selv.