Hjem

Velkommen til advokatfirmaet Kragerud & Co

Kragerud & Co er et lite forretningsadvokatfirma som tilbyr like høy fagkunnskap som de største advokatfirmaene. Arbeidet utføres av en meget erfaren advokat. Her opplever ikke klientene at arbeidet overlates til uerfarne fullmektiger eller nedprioriteres. Jussen brukes ikke for jussens skyld, men til å fremme hver klients forretningsmessige mål best mulig. For alltid å finne de kommersielt optimale løsningene, legger vi vekt på å sette oss inn i klientenes virksomhet. Målet vårt om å ha de aller mest fornøyde klientene forplikter i alle ledd av arbeidet.