• “Outstanding in knowledge and planning, combining it with an excellent customer service”

  April, 2014, Peter Calleeuw, CEO, DHL Global Forwarding AS

  “Outstanding in knowledge and planning, combining it with an excellent customer service”
 • “Great results, on time, high integrity”

  May 2014, Tom Erling Mikkelsen, Operation Manager, Marine Harvest Norway AS

  “Great results, on time, high integrity”
 • “Grundig og nøyaktig arbeid og mye kunnskap sikrer best mulig resultat.”

  Øyvind Kaul Kragerud

  “Grundig og nøyaktig arbeid og mye kunnskap sikrer best mulig resultat.”

Kragerud & Co

Med 18 års erfaring som forretningsadvokat tilbyr jeg samme fagkunnskap som de største advokatfirmaene. Forskjellen er at jeg ikke delegerer arbeidet til fullmektiger men utfører det selv. Hver klient får tett oppfølging. Jeg bruker ikke juss for jussens skyld men for å nå kundens forretningsmessige mål. Målet er å ha de aller mest fornøyde klientene, og det forplikter i alle ledd av arbeidet. Kjerneklientene er små og mellomstore bedrifter.
 
Jeg har lang erfaring på en rekke områder innen forretningsjussen og arbeider i dag særlig med:
 

 • Selskapsrett, emisjoner, uttreden, fusjoner og fisjoner, aksjonæravtaler, kjøp og salg av selskaper,
 • Kontraktsforhandlinger og å utforme gode avtaler hvor alle viktige spørsmål er fanget opp og regulert best mulig for klienten
 • Tvisteløsning